Noorte Akadeemia on ellu kutsutud aktiivsete ja ettevõtlike noorte jaoks, kes soovivad panustada ümbritsevasse keskkonda ja ühiskonda.

Noorte akadeemia III lendu kandideeris üle 50 tubli noore, kellest valiti 35 parimat välja.

Noorte akadeemia eelneva kahest lennust väljakasvanud staarid on: Jaanika Jelistratov, Erkki Keldo, Evert Rööpson ja Mihkel Lees.

Noorte Akadeemia programmist:

Noorte Akadeemia koosneb kokku 8 põhisessioonist, mis toimuvad 2020.–2021. aasta jooksul.

Iga sessioon toimub nädalavahetustel kestusega 2-3 päeva.

2020.a jaanuaris leiab aset esimene ühine kohtumine Akadeemiasse valitute vahel, kus osalevad ka nende tipp-poliitikutest mentorid. Mentorite rolliks on toeks olla terve akadeemia lennu vältel ja anda osalejatele nõu sessioonide vahele jäävate ülesannete lahendamisel.

2020.a veebruaris toimub esimene Akadeemia põhisessioon.

2020. aasta programmis toimub 4 sessiooni:

I sessioon
Liberalismi kui maailmavaate olemus, ülevaade Eesti poliitajaloost, trendidest ning tänapäevast. Liidriks kasvamine.

Veebruar
2020

II sessioon
Ülevaade erinevatest poliitvaldkondadest ja nende suurematest probleemidest. Millised on kõige vajalikumad teadmised, et osata teha poliitilisi otsuseid.

Aprill
2020

III sessioon
Kampaania taktikad ja vahendid, valimiskampaaniad Eestis läbi ajaloo. Suhtlemine meediaga ja avalik esinemine.

Oktoober
2020

IV sessioon
Eksklusiivne erisessioon, kus kohtutakse Eesti tippettevõtjatega.

Detsember
2020