Akadeemia

Liberalismi nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast liber - vabadus. Liberaalne ideoloogia on jäänud läbi sajandite endiseks ega ilmuta mingeid märke oma sisu, tähtsuse ja tähenduse muutumisest. Liberalismi sünniaega on raske määrata, pigem on ta olnud olemas kogu aeg, kuivõrd alati on elanud mõistlikke, arukaid ja ratsionaalseid inimesi – kuid selge on see, et 18. sajandi lõpuks oli ta kindlasti olemas.

Liberalismi Akadeemia eesmärgiks on edendada liberaalset maailmavaadet, et seista vastu sotsialistlike ja igasuguste äärmuslaste meeleolude tõusule ühiskonnas.

Akadeemikud:

Annika Arras

Annika Arras on liberaal, ettevõtja ja poliitilise kommunikatsiooni ekspert. Annika on õppinud Tartu Ülikoolis meediat ja kommunikatsiooni ning Estonian Business School’is ärijuhtimist, omab ka kõrgharidust Soome filoloogias. Hetkel töötab Annika Millton New Nordics tegevjuhina Enne seda on ta töötanud ka vabakutselise nõuandjana liberaalsetele erakondadele Moldovas, Ukrainas ja Gruusias. Ta on ka European Women’s Academy of Political Leadership and Campaigning direktor - koolitades Euroopea liberaalsete erakondade naispoliitikuid teel tipp-poliitikasse. Annika kõige põhjalikum ja suurimat väljakutset pakkunud töökogemus on Reformierakonna valimiskampaaniate juhtimine aastatel 2007-2015. Annika oli ka üheks Liberalismi Akadeemia projekti Noorte Akadeemia algatajatest ning läbiviijatest 2011-2013.  Lisaks poliitilisele tööle on ta tegev ka toitlustusäris, omades Tallinna vanalinna serval asuvat restorani Kuldmokk.


Liina Vahtras

Liina Vahtrasel on bakalaureusekraad  inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist ja magistrikraad Tallinna Tehnikaülikooli e-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistriprogrammis. Hetkel töötab Liina Vahtras Pipedrive kommunikatsioonijuhina. Ta on töötanud peaminister Taavi Rõivase büroos, kus nõustas peaministrit strateegilistes ja e-riigi küsimustes. Lisaks on ta olnud erinevatel ametikohtadel EMTs, sealhulgas ettevõtte e-kanalite turundusjuht ning enne peaministri büroosse tööleasumist oli Nortali kommunikatsiooni- ja turundusjuht.


Airis Meier

Airis Meier on omandanud Tartu Ülikoolis MA teaduskraadi Haridusteaduskonnas, ning Quadriga Ülikoolis Berliinis MBA teaduskraadi Strateegilise Kommunikatsiooni ja Juhtimise erialal. Airis töötab 2004 aastast alates Euroopa Parlamendis Liberaalide Fraktsioonis poliitika nõunikuna ning on ka sellest ajast alates Reformierakonna välissekretär. Ennem Brüsselisse suundumist töötas Airis erinevate projektide kallal, mis nõudsid ettevõtlikust, pühendumust, loovust, kohustuste võtmist ja järjepidevust. Need on ka märksõnad, millega Airis iseloomustaks kedagi, kes kannab endas liberaalseid väärtuseid. Ühiskond ja riik peavad andma kodanikule õigused ja võimalused, kuid üksikisik peab võtma ka sellega kaasnevad kohustused ja vastutuse. Läbipaistev riigisüsteem ja kaasatud kodanikud teevad riigi heaks!


Yoko Alender

Yoko Alender (Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise magister, 2010) 2015. aastast XIII Riigikogu Refromierakonna fraktsiooni liige. Peale tööd eraettevõtluses, linnavalitsuses ja kultuuriministeeriumis suundus Yoko 2013.a. kohaliku tasandi poliitikasse. Arhitekti ja poliitikuna on tema prioriteediks edendada kvaliteetse elukeskkonna arendamist, samuti kaasaegse avatud rahvusluse kultuuri juurutamist ühiskonnas. Eestit peab Yoko unikaalseks paigaks, millel on potentsiaali olla maailmas parimaks kohaks, kus end ja oma pere õnne edendada. Oma neljale lapsele püüab Yoko sisendada enesekindlust ja vastutustunnet, sest need loovad vajaliku aluse, et saada osa elus magusaimast vabadusest olla oma õnne kujundaja.

Mihkel Lees

Mihkel Lees on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofia ning psühholoogia erialadel,  ning magistriõpingud hariduskorralduse erialal.
Mihkel on töötanud endise peaministri Andrus Ansipi nõunikuna kui ka  sotsiaalministeeriumis töö – ja tervise valdkonnas ning juhtinud Reformierakonna noortekogu. Alates 2015. aastast töötas Mihkel Haridus – ja Teadusministeeriumis ministri nõunikuna. Mihklist sai Tartu sotsiaalvaldkonna abilinnapea 2018 aasta septembrist. Lisaks on ta liikumisharrastust propageeriva MTÜ Liigutame juhatuse liige.

Mihkel on veendunud liberaal, kes peab ühiskonna edu aluseks tarka hariduspoliitikat. Hea haridusliku ettevalmistusega inimesed oskavad Mihkli arvates teha paremaid kutsevalikud, panustada riigi toimimisse ning hoolitseda ka enda füüsilise ja vaimse tervise eest.Madis Timpson

Madis Timpson on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal. Ta on töötanud advokaadibüroos, Viljandi linnavalitsuses linnasekretärina ning aastatel 2007-2014 Justiitsministeeriumis justiitsministri õigusnõunikuna. Madis on alates 2017. aasta novembrist Viljandi linnapea.

Madis usub, et riiklikult kohustuslikuks tehtud moraal on ohtlik ning õigusriik püsib seal, kus on kaitstud iga üksikisiku inimväärikus ja subjektiivsed õigused ning riik ei tohiks sekkuda üksikisiku autonoomsesse enesemääramisse ja vabadusse.  Samuti on Madis veendunud, et igaühele tuleb garanteerida vaba eneseteostuse võimalus, mis peab arvestama ka kolmandate isikute õigustega.Henri Arras

Liberalismi Akadeemia liige Henri Arras töötas valitsus- ja avalike suhete konsultandina valdkonna juhtivas ettevõttes META Advisory. Hetkel on Henri Arras ettevõttes Bolt valitusussuhete peal, varasemalt töötas telekomettevõttes Elisa Eesti AS avalike suhete juhina. Tema ametialane taust on olnud tugevalt seotud ka Eesti riigi erinevate tasanditega, kohalikust omavalitsusest mitmete valitsusasutusteni. Akadeemiline haridus on tal kapitalismi suhkrukatte – turunduse valdkonnast.
Tema jaoks on esmane väärtus üksikisiku vabadus, sest just vabadust eesmärgiks seades on võimalik saavutada võimalikult õiglane ja võrdsete võimalustega edumeelne ühiskonnakorraldus.

Kalev Kukk

Kalev Kukk on majandusteadlane ja geograaf, lõpetanud Tartu Ülikooli majandusgeograafina 1974, majanduskandidaat (Ph.D.) 1980.
Töötanud: Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis (1973-90, viimane ametikoht juhtivteadur), Peaministrite Edgar Savisaare (1990-92) ja Andrus Ansipi (2005-06) majandusnõunikuna, Eesti Pangas (1992), teede- ja sideminiser (1995-96) ja olnud Riigikogu koosseisu liige. 

Maailmavaatelised mõjutused eelkõige Ludwig Erhardilt, Friedrich August von Hayekilt ja Otto Graf Lambsdorffilt.


Rait Maruste

Liberalismi Akadeemia liige Rait Maruste töötas 1977-1992 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, hiljem on olnud külalisprofessor.
Aastatel 1992-1998 oli Rait Maruste Riigikohtu esimees, 1998-2010 oli ta Eestist nimetatud kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus.
Maruste on ka Rahvusvahelise Alalise Vahekohtu liige, mis samuti samuti Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu auhinnažürii (Justice in the World Foundation Prize Jury) liige.


Paul-Eerik Rummo

Paul-Eerik Rummo on tuntud Eesti luuletaja, näitekirjanik, tõlkija, ka arvustaja ning poliitik.
Ta on olnud loomeliitude kultuurinõukogu liige 1987–1990/1991, Riigikantselei kultuurikonsultant 1989–1992, Eesti Komitee liige 1990–1992, kultuuri- ja haridusminister 1992–1994.


Jürgen Ligi

Liberalismi Akadeemia liige Jürgen Ligi lõpetanud Tartu Ülikooli välismajanduse erialal (1993) ja Tartu Riikliku Ülikooli majandusgeograafia erialal (1982). Töötanud pangakontori juhatajana Kuressaares (1993–95) ja mitmes majandusega seotud ametis. Haridus- ja teadusministri kohale asus 2015 aastal, enne seda oli 2005-2007 aastani Eesti kaitseminister ja 2009-2014 aastani rahandusminister. 8. aprillist 2015 sai Jürgen Ligist Taavi Rõivase teises valitsuses teadus- ja haridusminister. Hetkel on Jürgen Ligi Riigikogu liige.

Jürgen Ligi usub, et liberaalidel pole vaja ennast kiita – seda teeb meie arenev majandus ja hea rahvusvaheline positsioon, nagu ka mõne aastaga tekkinud optimistlikum vaade eesti rahva iibele.


Rein Lang

Liberalismi Akadeemia liige Rein Lang on varasemalt olnud Vabariigi kultuuriminister ja justiitsminister. Töötanud ka välisministrina, Riigikogu aseesimehena ja Euroopa Liidu Asjade Komisjoni esimehena. On olnud Eesti Põhiseaduse sünni juures nii ühe eelnõu autori kui hiljem eksperdina ja osalenud Euroopa Konvendi liikmena Euroopa Põhiseaduse leppe koostamisel. Aktiivses poliitikas alates 1993.aastast kui asutas koos Siim Kallasega Eesti Maksumaksjate Ühingu, mis nägi oma peamise eesmärgina liberaalse majanduspoliitika võimulepääsu Eestis.
Liberaalina peab võrdselt oluliseks nii liberaalset majanduspoliitikat kui ka üksikisiku vabaduste ja õiguste ülimuslikkust ühiskonnakorralduses. On veendunud, et maailmarahu ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks tuleb astuda leppimatusse võitlusse vaesusega. Selleks sobib aga kõige paremini liberalismil ideoloogial põhinev poliitika. Soovitab viimase aja olulistest teostes lugeda eelkõige Fareed Zakaria "Vabaduse tulevikku."


Heiki Kranich

Heiki Kranich on olnud Eesti Loto juht. Lõpetanud Saint Petersburg State University of Telecommunications (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций) paljukanalilise side insenerina. Heiki Kranich on poliitikas aktiivselt osalenud alates 1988. aastast.  Riigikogu liige alates 1992. Aastatel 1993 - 1998 Eesti panga nõukogu liige. Rahandusminister 1994 ja keskkonnaminister 1999 - 2003. 2019 aastast sai Heiki Kranichist taas Riigikogu liige. Liberaalina on ta ennast tundnud kogu aeg, lihtsalt nõukogude ajal ei osanud seda kehva poliitilise lugemuse tõttu nõnda nimetada.
Heiki loeb nii liberaalide kui antiliberaalide kirjutisi. "Vastast ja tema mõtteviisi peab tundma ja uurima, isegi kui sa juba ette temaga nõus ei ole".


Kalev Kallemets

Kalev Kallemets, XII Riigikogu liige, 2013-2014, töötas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis maavara valdkonna eksperdina. Kalev on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna doktorant ning on liberalismi põhjalikumalt õppinud Mises Institutes (USA, AL). Kalevist sai liberaal 1997 kui abituriendina luges Milton Friedmani "Kapitalism ja vabadust". Kalev Kallemets on hetkel Fermi energia asutaja ja juhatuse esimees, Kallemets veab projekti, mille raames ehitataks Eestisse esimene tuumaelektrijaam.

Kalev peab väga oluliseks madalat maksutaset kapitali kogunemiseks, investeeringumahtude ja elatustaseme tõusuks. Riik on vajalik, kuid demokraatia institutsioonid vajavad pidevat arengut, et kaitsta inimesi populismi ja korruptsiooni eest. Oma vabadusekire võlgneb ta Siim Kallasele, kelle abina töötas 1999 aastal Rahandusministeeriumis. Kalev on tõlkinud Misesi raamatud "Liberalism" ja "Antikapitalistlik mentaliteet", kuid kõigist suurimaks klassikuks peab John Locke "Teist käsitlust valitsusest"

Rain Rosimannus

Rain Rosimannus on Eesti ettevõtja, sotsioloog ja endine poliitik. Rain Rosimannus on lõpetanud Rapla Keskkooli ning Tartu Ülikooli sotsioloogia erialal 2001.. 2008 aastal sai ta magistrikraadi. Rain Rosimannus alustas Eesti vabariigi presidendi kantseleis sisepoliitika nõunikuna. Hiljem sai temast Peaministri büroo juhataja ning aastatel 2003-2011 oli ta Riigikogu liige. 2011-2015 oli Rosimannus Liberalismi Akadeemia tegevjuht. Täna töötab Rain Rosimannus ettevõtjana, ta on väikeosanik mitmes ettevõttes. Lisaks poliitilisele karjäärile on ta olnud ka jalgpallur.


Risto Kaljurand – juhatuse liige

Risto Kaljurand on ettevõtja ja Liberalismi Akadeemia tegevjuht. Omandanud TalTech bakalaureusekraadi majandusteaduskonnas. Täna tegeleb ettevõtlusega, olles kaasasutaja veiniinvesteeringute ettevõttel WineFortune.
Kodulinnas Viljandis kuulub ta linnavolikokku Reformierakonna liikmena ning juhib majandus- ja keskkonnakomisjoni.